เว็บสล็อต SCIPLAY ประกาศเปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเบื้องต้น

เว็บสล็อต SCIPLAY ประกาศเปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเบื้องต้น

เว็บสล็อต ลาสเวกัส, 22 เมษายน 2019 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — SciPlay Corporation (“SciPlay”) ธุรกิจเกมโซเชียลของ Scientific Games Corporation ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เริ่มเสนอขายหุ้นสามัญระดับ A แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก SciPlay เสนอหุ้นสามัญคลาส A จำนวน 22,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกคาดว่าจะอยู่ระหว่าง $14.00 ถึง $16.00 ต่อหุ้น

SciPlay คาดว่าจะให้สิทธิ์แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นเวลา 30 วัน

ในการซื้อหุ้นสามัญคลาส A เพิ่มเติมสูงสุด 3,300,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หุ้นดังกล่าวคาดว่าจะซื้อขายในตลาด NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ “SCPL”

BofA Merrill Lynch, JP Morgan Securities LLC และ Deutsche Bank Securities Inc. จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้จัดการดูแลบัญชีสำหรับข้อเสนอนี้ Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Macquarie Capital (USA) Inc. และ RBC Capital Markets, LLC จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลบัญชีสำหรับการเสนอขาย และ Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated และ Wedbush Securities Inc. จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายจะทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น 

สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้อาจได้รับจาก BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3 rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department หรือทางอีเมลที่dg .prospectus_requests@baml.com ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-866-803-9204 หรือทางอีเมลที่referus-eq_fi@jpmchase.com หรือ Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Attention: Prospectus Group ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-503-4611 หรือทางอีเมลที่Prospectus.cpdg@db.com

แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือข้อเสนอที่จะซื้อก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนมีผลบังคับ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือ คุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว เว็บสล็อต